Abuja

04:5555
UTC+1, Africa/Lagos (WAT)Nacht
Freitag, 19 Januar 2018
 -1Stunde

Banjul

03:5555
UTC+0, Africa/Banjul (GMT)Nacht
20°C
Freitag, 19 Januar 2018
Abuja (Africa/Lagos)Banjul (Africa/Banjul)
Fr 04:00Fr 03:00
Fr 05:00Fr 04:00
Fr 06:00Fr 05:00
Fr 07:00Fr 06:00
Fr 08:00Fr 07:00
Fr 09:00Fr 08:00
Fr 10:00Fr 09:00
Fr 11:00Fr 10:00
Fr 12:00Fr 11:00
Fr 13:00Fr 12:00
Fr 14:00Fr 13:00
Fr 15:00Fr 14:00
Fr 16:00Fr 15:00
Fr 17:00Fr 16:00
Fr 18:00Fr 17:00
Fr 19:00Fr 18:00
Fr 20:00Fr 19:00
Fr 21:00Fr 20:00
Fr 22:00Fr 21:00
Fr 23:00Fr 22:00
Sa 00:00Fr 23:00
Sa 01:00Sa 00:00
Sa 02:00Sa 01:00
Sa 03:00Sa 02:00