New Delhi

08:5522
UTC+5:30, Asia/Kolkata (IST)Morgen
Freitag, 23 März 2018
 -17:30Stunden

Alofi

16:2522
UTC-11, Pacific/Niue (-11)Tag
Cloudy, 28°C
Donnerstag, 22 März 2018
New Delhi (Asia/Kolkata)Alofi (Pacific/Niue)
Fr 08:00Do 15:30
Fr 09:00Do 16:30
Fr 10:00Do 17:30
Fr 11:00Do 18:30
Fr 12:00Do 19:30
Fr 13:00Do 20:30
Fr 14:00Do 21:30
Fr 15:00Do 22:30
Fr 16:00Do 23:30
Fr 17:00Fr 00:30
Fr 18:00Fr 01:30
Fr 19:00Fr 02:30
Fr 20:00Fr 03:30
Fr 21:00Fr 04:30
Fr 22:00Fr 05:30
Fr 23:00Fr 06:30
Sa 00:00Fr 07:30
Sa 01:00Fr 08:30
Sa 02:00Fr 09:30
Sa 03:00Fr 10:30
Sa 04:00Fr 11:30
Sa 05:00Fr 12:30
Sa 06:00Fr 13:30
Sa 07:00Fr 14:30