New Delhi

10:0117
UTC+5:30, Asia/Kolkata (IST)Morgen
25°C
Sonntag, 22 Oktober 2017
 -5:30Stunden

London

05:3117
UTC+1, Europe/London (BST)Nacht
Sonntag, 22 Oktober 2017
New Delhi (Asia/Kolkata)London (Europe/London)
So 10:00So 05:30
So 11:00So 06:30
So 12:00So 07:30
So 13:00So 08:30
So 14:00So 09:30
So 15:00So 10:30
So 16:00So 11:30
So 17:00So 12:30
So 18:00So 13:30
So 19:00So 14:30
So 20:00So 15:30
So 21:00So 16:30
So 22:00So 17:30
So 23:00So 18:30
Mo 00:00So 19:30
Mo 01:00So 20:30
Mo 02:00So 21:30
Mo 03:00So 22:30
Mo 04:00So 23:30
Mo 05:00Mo 00:30
Mo 06:00Mo 01:30
Mo 07:00Mo 02:30
Mo 08:00Mo 03:30
Mo 09:00Mo 04:30